ЦЕНТЪР ЗА НЕНАСИЛИЕ METTA

Университетът Grade си сътрудничи с Центъра за ненасилие Metta, за да създаде учебна програма по здравеопазване за класове от 9 до 12, която отговаря на федералните и калифорнийските стандарти за здравно образование. Преподавателите в цялата страна могат да използват безплатно “Силата в нас Постигане на най-високия ни потенциал чрез практикуване на ненасилие”. Учениците ще опишат […]